Vietnamese - Các phương án đi lại thay thế trong khoảng ba tuần SR 99 bị đóng

Vietnamese - Chuẩn bị Sẵn sàng: giai đoạn đóng SR 99 ba tuần bắt đầu ngày 11 tháng 01 năm 2019

Các phương án đi lại thay thế trong khoảng ba tuần SR 99 bị đóng

Để mở đường hầm SR 99, Sở Giao thông Vận tải Tiểu bang Washington (Washington State Department of Transportation, WSDOT) dự kiến đóng SR 99 qua khu trung tâm Seattle trong khoảng ba tuần bắt đầu từ ngày 11 tháng 01 năm 2019, trong khi các đội thi công xây đường và đường nối để bố trí lại SR 99. Việc đóng bổ sung các đường dẫn trước và sau thời gian đóng chính đồng nghĩa với việc người tham gia giao thông, đặc biệt là những người hàng ngày đi tới khu vực trung tâm từ phía nam và phía tây, sẽ phải đối mặt với thời gian gián đoạn đi lại do đóng đường lên tới sáu tuần.

Chúng tôi biết việc này sẽ gây gián đoạn đáng kể đối với giao thông ở địa phương và trong khu vực. WSDOT và các cơ quan đối tác đang thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để giúp mọi người tiếp tục đi lại thuận tiện, và yêu cầu những người đi lại hàng ngày trên tuyến đường và các chủ lao động cần lập kế hoạch trước và điều chỉnh thói quen đi lại khi có thể.

Để chuẩn bị, dưới đây là một số ý tưởng về cách thay đổi thói quen đi lại của quý vị trong thời gian đóng đường.

Các phương án giao thông thay thế

Điều chỉnh thời gian đi lại của quý vị & nắm được tình hình giao thông trước khi đi

Nếu lịch của quý vị linh hoạt, hãy cân nhắc điều chỉnh giờ làm việc của quý vị tránh các giờ cao điểm (thường từ 6 giờ sáng đến 10 giờ sáng và từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối) sang giờ làm việc bắt đầu sớm hơn và kết thúc muộn hơn giờ cao điểm thường lệ trong thời gian đóng đường.

Trước khi đi, hãy kiểm tra thời gian đi lại ước tích hiện tại và luôn theo dõi sát thông tin này. Dùng công cụ tính thời gian di chuyển trực tuyến của WSDOT, bản đồ thông tin dành cho người tham gia giao thông của SDOT, hoặc các công cụ giao thông thời gian thực khác để biết được khi nào thì quý vị cần khởi hành để tới đích đúng giờ.

Các nguồn trợ giúp lên kế hoạch chuyến đi:

Transporte público y aparcamientos disuasorios

Vận tải công cộng và park & rides

Có nhiều cơ quan vận tải công cộng hoạt động trong vùng Puget Sound, và tất cả họ đều nỗ lực để đưa quý vị tới nơi quý vị cần đến. Kiểm tra các lựa chọn giao thông công cộng của quý vị bằng các nguồn trợ giúp lập kế hoạch chuyến đi được liệt kê ở bên phải.

Nếu có thể, hãy lên kế hoạch cho chuyến đi ngoài giờ cao điểm để tránh đi vào thời điểm các xe buýt nhiều khả năng đông đúc hơn. Kiểm tra các trang web của King County Metro và Sound Transit để biết thông tin cập nhật về dịch vụ, bao gồm các tuyến điều chỉnh dành cho xe buýt sử dụng cầu vượt. WSDOT, King County Metro, Sound Transit và các cơ quan vận chuyển công cộng địa phương khác đang hợp tác chặt chẽ với nhau để giúp mọi người tiếp tục đi lại thuận tiện.

Các nguồn trợ giúp lên kế hoạch chuyến đi:

Trabaje desde casa

Làm việc ở nhà

Làm việc ở nhà, hay làm việc từ xa, cho phép quý vị hoàn toàn bỏ qua bước đi lại hàng ngày mà vẫn làm được việc. Hãy trao đổi với chủ lao động của quý vị về các lựa chọn khả dĩ để làm việc ở nhà một hoặc nhiều lần mỗi tuần trong thời gian đóng đường.

Các nguồn trợ giúp lên kế hoạch chuyến đi:

Viajes compartidos: Comparta un vehículo o una camioneta

Đi chung xe: đi chung xe hơi, đi chung xe van và dùng chung xe van

Tìm được những người ở gần chỗ quý vị muốn đi chung xe hơi hay đi chung xe van chỉ trong vài phút bằng cách dùng RideshareOnline.com – một dịch vụ tìm người đi chung xe tiện lợi, trực tuyến.

Các nguồn trợ giúp lên kế hoạch chuyến đi:

Ande en bicicleta

Đi xe đạp

Quý vị đã nghĩ đến việc thử đi lại hàng ngày bằng xe đạp từ lâu? Bây giờ chính là một cơ hội tuyệt vời! Đạp xe có thể nhanh hơn lái xe và sử dụng phương tiện giao thông công cộng, loại bỏ cảm giác căng thẳng khi phải ngồi trong xe khi tắc đường, và kết hợp tập thể dục vào lịch hoạt động hàng ngày. Với hàng ngàn người đạp xe đi làm khác ở Seattle, có rất nhiều nguồn thông tin để giúp quý vị bắt đầu đạp xe.

Các nguồn trợ giúp lên kế hoạch chuyến đi:

Camine

Đi bộ

Đối với những người có khả năng, việc đi bộ phần còn lại của quãng đường vào khu trung tâm để tránh đoạn tắc đường nặng nhất, hoặc đi bộ cả quãng đường nếu chỗ quý vị ở không cách đích quá xa, là một lựa chọn miễn phí, đáng tin cậy tốt cho quý vị và có lợi cho trái đất.

Các nguồn trợ giúp lên kế hoạch chuyến đi:

Taxi acuático

Taxi nước

Quận King vận hành hai tuyến taxi nước chuyên chở người đi bộ và người đi xe đạp giữa khu trung tâm Seattle và West Seattle (mất khoảng 10 phút) hay Vashon Island (mất khoảng 22 phút). Việc tiếp cận thuận tiện và dịch vụ thường xuyên giúp cho taxi nước trở thành phương tiện giao thông thay thế được ưa chuộng trong khu vực.

Các nguồn trợ giúp lên kế hoạch chuyến đi:

Các công cụ giao thông và đi lại thời gian thực

Dùng các công cụ thời gian thực này trước hoặc trong chuyến đi để biết thông tin cập nhật về tình hình giao thông.

Các Camera Giao thông Trực tiếp của WSDOT
www.wsdot.com/traffic/seattle/default.aspx

Công cụ Thời gian Đi lại của WSDOT
www.wsdot.com/traffic/traveltimes/default.aspx

Bản đồ Thông tin Dành cho Người Tham gia Giao thông của SDOT
web6.seattle.gov/travelers

Thông báo về Giao thông Công cộng
kingcounty.gov/metro/signup

Tin tức giao thông trên Twitter

Thông tin về Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật & Tiêu mục VI

Thông tin về Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (Americans with Disabilities Act, ADA): Quý vị có thể nhận tài liệu này ở định dạng khác bằng cách gửi email đến Văn phòng Cơ hội Công bằng tại địa chỉ wsdotada@wsdot.wa.gov hoặc gọi số điện thoại miễn phí, 855-362-4ADA(4232). Những người khiếm thính có thể yêu cầu bằng cách gọi đến Đường dây Tiếp âm Tiểu bang Washington theo số 711.

Thông báo Công khai Tiêu mục VI: Chính sách của Sở Giao thông Vận tải Tiểu bang Washington (Washington State Department of Transportation, WSDOT) là đảm bảo rằng không ai không được tham gia, bị từ chối quyền lợi, hoặc bị phân biệt đối xử khác theo bất kỳ chương trình và hoạt động nào do liên bang tài trợ dựa trên cơ sở chủng tộc, màu da, quốc gia xuất xứ hoặc giới tính, như được quy định trong Tiêu mục VI của Đạo luật về Dân quyền năm 1964. Bất kỳ người nào cho rằng quyền được bảo vệ theo Tiêu đề VI của mình bị vi phạm, có thể nộp đơn khiếu nại lên Văn phòng Cơ hội Công bằng (Office of Equal Opportunity, OEO) của WSDOT. Để biết thêm thông tin về thủ tục khiếu nại theo Tiêu mục VI và/hoặc thông tin về các nghĩa vụ không phân biệt đối xử của chúng tôi, vui lòng liên hệ Điều phối viên Tiêu mục VI của OEO theo số (360) 705-7090.